Framtidsforum

Grafisk profilering och marknadsföringsmaterial för Framtidsforum; logotype, profil, annonser, vepor, programblad, namnskyltar etc.

Vårdvalskampanj Primärvården

Kampanj för vårdvalet Primärvården Skaraborg. Produktion och distribution av rollups, lampor, affischer, pins, bordställ, dr-utskick och annonser till Primärvårdens 23 vårdcentraler.