Människor har i alla tider använt sig av utomhusmedie när man har velat nå många människor många gånger, vara aktuell och göra intryck. Och likadant är det idag. Det svenska folket möter du säkrast utomhus – till låg kostnad, med hög frekvens och med stor påverkan.

Kommentera