Produktion av trycksaker är ofta basen i en reklambyrås verksamhet. Det är viktigt att kunna avgöra hur trycksaken bäst ska produceras och vilket tryckeri som ska trycka den för bästa resultat och ekonomi.

Digitaltrycket har gjort entré och börjar bli en konkurrent till offsettrycket när det gäller kvalitet och pris för mindre upplagor. Det är reklambyråns ansvar att kontrollera färgåtergivning, kvalitet och att materialet levereras på utställd tid (om inte annat har överenskommits).

Kommentera