Medeltid Skaraborg

Design och produktion av broschyren Medeltid Skaraborg, text av historiker Dick Harrison (känd från Sveriges historia). Den 32-sidiga broschyren presenterar tolv medeltida besöksmål i Skaraborg och finns på tre språk; svenska, tyska och engelska. Du hittar broschyren på turistbyråerna och de medeltida besöksmålen runt om i Skaraborg.

Kommentera

Stäng meny