Vad är en grafisk profil?
En grafisk profil är ett grafiskt regelverk för hur saker och ting får se ut. Vilka färgvärden och typsnitt får användas? Hur stor ska logotypen vara i förhållande till pappersytan? Igenkänning är nyckelordet. De allra flesta företag har en logotype, visitkort, skyltar, brevpapper och vanligtvis en hemsida. Och detta tillsammans skapar den bild vi som betraktare får av företaget – den grafiska profilen.

En grafisk profil kan vara hur omfattande som helst eller i enklaste fall sträcka sig till vilket typsnitt som bör användas. Det viktigaste är att företagets kärnvärden kommer fram i profilen och att man ser en röd tråd i allt man gör. Bryter man mot profilens rekommendationer försvagas varumärket eller företagets profil. Informationen kan samlas i en pärm eller i ett häfte – detta kallas ”den grafiska manualen”. Ett värdefullt verktyg för företagets medarbetare.

Kommentera