Bättre kommunikation

Med form och design som redskap hjälper Jippie dig att höja nivån på din kommunikation – oavsett vilken typ av material du behöver. Om du vill kan du även få en egen visuell identitet för ditt företag, eller modernisera en redan befintlig. En genomarbetad grafisk profil gör att du syns bättre, att dina kunder eller målgrupper känner igen dig och kan särskilja dig från andra aktörer på marknaden.

Jippie ger dig ett profilprogram som innehåller allt från logotyp, färgschema, grafiska element, samt en handbok som berättar hur profilen ska användas i olika situationer. Ibland kan det vara aktuellt med ett startkit som du senare har möjlighet att utveckla.

Kommentera

Stäng meny